Tuesday, October 04, 2011

VIDEO : Kembara Palestin Bahagian 11

Di bahagian terakhir ini, kami menziarahi makam Nabi Musa a.s. di Nabi Musa, Judean Dessert. Setelah itu kami menuju Old City Jericho melawat Mount of The Temptations sebelum kembali ke Jordan dan pulang ke Malaysia.

No comments: